Būvniecība


SIA “ASEG” uzsākot savu darbību, par savu mērķi izvirzīja panākt stabilas pozīcijas Latvijas būvnieku un būvniecības pakalpojumu sniedzēju tirgū. Šodien, pēc vairāku gadu aktīvas, profesionālas un kvalitatīvas darbības, tas ir izdevies.

Uzņēmuma darbības virzieni:
➢ ēku pamatizbūves darbi
➢ fasādes apdares darbi
➢ fasādes siltināšana
➢ jumtu rekonstrukcija
➢ jumtu remonts
➢ logu, durvju maiņa
➢ ēku rekonstrukcijas
➢ renovācijas
➢ telpu remontdarbi
➢ demontāžas darbi

Uzņēmuma spēju nodrošināt būvju un būvdarbu kvalitāti atbilstoši mūsdienu standartu prasībām apliecina mūsu klientu ikgadējā uzticība un atsauksmes.

Apzinoties, ka uzņēmuma konkurētspējas veicināšanas stūrakmens ir profesionāli un zinoši darbinieki, uzņēmumā strādā sertificēti būvdarbu vadītāji un profesionāli projektu vadītāji, kas dod iespēju pilnvērtīgi konkurēt Latvijas būvniecības nozares pakalpojumu tirgū.

SIA “ASEG” veiktajiem darbiem tiek dota kvalitātes garantija atbilstoši Latvijas būvnormatīviem.

☎ Kontakttālrunis: +371 29 404 684